Erbjudande

Det primära syftet med Privattandläkarna och Hjertas samarbete är att på bästa sätt tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen. Alla inser att försäkringar är en viktig del av företagets långsiktiga möjlighet att bedriva sin verksamhet på ett tryggt och ansvarsfullt sätt, problemet är bara att hinna sätta sig in i de olika erbjudanden som finns och hitta det som passar verksamheten bäst.

För att underlätta för våra medlemmar erbjuder vi specialanpassade och verksamhetsspecifika lösningar, så att man ska slippa fundera på om försäkringsbehoven verkligen är täckta.

Vad erbjuder Hjerta?

  • Konkurrenskraftig försäkringspremie med en färdigupphandlad omfattning
  • Fri skaderådgivning för alla medlemmar (3 timmar)
  • Gratis försäkringsrådgivning (second opinion) med utvärdering av ert befintliga försäkringsskydd.
  • Transparent ersättningsmodell
  • Garantiförsäkring för protetik

  • Patientansvarsförsäkring

  • Praktikförsäkring

Kontakta Försäkringsservice

Ditt namn (obligatorisk)

Har ni några frågor eller funderingar kring er nuvarande försäkring? Eller önskar att titta på ett förslag via Försäkringsservice?

–  Tveka inte på att höra av er, vi bistår er med hjälp kring skadereglering, offertförfrågan och hantering av försäkring, utan kostnad.