Försäkringspaket via Textilföretagen

Med Textilföretagens försäkringspaket för medlemmar kan du känna dig trygg.

Som medlem i Sveriges textilhandlare har du möjligheten att teckna en förmånligt upphandlad företagsförsäkring med extra allt, du, din personal och din verksamhet kan känna sig trygg.

Försäkringspaketet är framtaget tillsammans med Sveriges textilhandlare, upphandlad till företag med konfektionsförsäljning via webshop eller butik i fokus.

Se nedan för omfattning och självrisker

Försäkringsomfattning

 • Maskinerier/inventarier
 • Varor
 • – Varav stöldbegärliga varor
 • – Kunders egendom
 • – Allrisk egendom
 • Avbrott
 • Ansvarsförsäkring (sak/personskada)
 • Rättsskydd
 • Förmögenhetsbrott
 • Leverantörsavbrott
 • Transportförsäkring
 • Utställningsförsäkring
 • Kollektiv olycksfall
 • Kundolycksfall
 • Tjänstereseförsäkring

Försäkringsbelopp

 • 0,5 x omsättning, max 10 MSEK
 • 1,0 x omsättning, max 10 MSEK
 • 100 KSEK
 • 1 MSEK Förstarisk
 • Ingår
 • Fullvärde
 • 10 MSEK/20 MSEK per skada/per år
 • 10 pbb
 • 500 KSEK
 • 2 500 KSEK
 • 500 KSEK / 5 MSEK/år
 • 50 KSEK
 • Se information
 • 10 bb
 • Se information

Självrisker

 • 0,2 bb
 • 0,2 bb
 • 0,2 bb
 • 0,2 bb
 • 0,2 bb
 • 24 timmars karens
 • 0,2 bb
 • 0,2 bb + 20 % överskjutande
 • 0,5 pbb
 • 0,2 bb
 • 0,2 bb
 • 0,2 bb
 • ingen självrisk
 • ingen självrisk
 • ingen självrisk

Tilläggsförsäkringar

Försäkringsomfattning

 • Utökad Transportförsäkring
 • VD-Styrelseansvar
 • Utökad lagerförsäkring
 • Utökad egendomsförsäkring

Försäkringsbelopp

 • Valfritt
 • 1 – 2 – 3 MSEK
 • Valfritt
 • Valfritt

Självrisker

 • 0,2 bb
 • 0,5 bb
 • 0,2 bb
 • 0,2 bb
Information
 • Företagsförsäkring

 • Motorfordonsförsäkring

 • Sjukvårdsförsäkring

 • Sjukvård inkl. Liv & Olycksfall

Kontakta ST Försäkringsservice

Ditt namn (obligatorisk)

Har ni några frågor eller funderingar kring er nuvarande försäkring? Eller önskar att titta på ett förslag via ST Försäkringsservice?

–  Tveka inte på att höra av er, vi bistår er med hjälp kring skadereglering, offertförfrågan och hantering av försäkring, utan kostnad.