Om samarbetet

Hjerta och Sveriges Textilhandlare har tillsammans tagit fram försäkringar till Sveriges Textilhandlares medlemmar.

Philipsson & Partner AB som hanterar och administrerar försäkringarna ingår som delägare i paraplyorganisationen Hjerta som är en av Sveriges större förmedlarorganisationer vilket idag kan erbjuda rådgivning och upphandling av samtliga försäkringslösningar som marknaden kan erbjuda inom sakförsäkringar.

Försäkringsgivare

 
Verksamhetsförsäkring

XXX

Sjukvård inkl. Liv & Olycksfall

If Skadeförsäkring AB

Motorfordonsförsäkring

Protector Försäkring Sverige  genom Hjerta